Hotel Golf

Při modernizaci hotelového komplexu v Praze 5 bylo hlavním cílem vytvořit co nejvyšší standard pro klienty a zároveň respektovat původní architektonické řešení. V průběhu přípravy a realizace stavebních a interiérových úprav byla velmi důležitá týmová spolupráce mezi architektonickým ateliérem TEK TEK, investorem a naší kanceláří, která se pozitivně odrazila na výsledku modernizace.

Naše služby: technický dozor stavebníka