Hájčí dvorec

Historický památkový objekt v lokalitě Prahy 5, vedený v seznamu jmenovitých památek objektů, ale neznámý pro širší veřejnost. Objekt byl v průběhu minulého století velmi zdevastován neodbornými konstrukčními zásahy a způsobem využití. V současné době je v postupné rekonstrukci, která je náročná z hlediska dohledání původního stavebně-architektonického řešení.

Naše služby: technický dozor stavebníka