Adaptace rezidence Bořivojova

Článek Ing. arch. Jirsy na portálu stavbaweb.cz

Znovuzrozený činžovní dům na Žižkově

Autoři: Ing. arch. Petr Šulc, Ing. arch. Vojtěch Jirsa, Ing. arch. Prokop Jirsa

Technický dozor: Ing. Alena Šmidtová

Autorská zpráva: Vojtěch Jirsa

Foto: Jiří Ernest

V roce 2013 nás oslovili novopečení majitelé činžovního domu na Žižkově, zda bychom pro ně mohli zpracovat projekt kompletní rekonstrukce podle úvodní studie od Ing. arch. Petra Šulce. Dům z roku 1913 byl v podstatě v dezolátním stavu, dlouhou dobu neudržovaný. Nedostatečné nebo téměř neprobíhající údržbě možná ale paradoxně můžeme vděčit za to, že v domě zůstala dochovaná většina řemeslných zdobných prvků ve stylu secese a Art-deco. Drobné úpravy prováděné bytovým podnikem v sedmdesátých letech minulého století totiž znamenaly především necitlivou vestavbu elektroměrů před prosklené výplně stěn k lodžiím na mezipodestách, likvidaci původních vstupních dveří a kutilská „vylepšení“ ve společných částech domu i v interiérech jednotlivých bytů. Myšlenka kolegy Petra Šulce obnovit dům v původním předválečném duchu, doplnit ho o současné detaily a jednotlivé byty vybavit moderním zázemím inspirovaným původní řemeslnou výzdobou, nám od počátku přišla logická a správná. Společně jsme tedy začali záměr řešit v technické rovině.

V první řadě bylo potřeba zbavit se problémů s vlhkostí jak z protékající střechy, tak z neizolovaného suterénního zdiva. Zatékání do střechy bohužel trvalo už několik let a mělo za následek částečnou destrukci původního krovu a na mnoha místech potom aktivaci hniloby ve stropních trámech. Na hranici své životnosti nebo už za ní byla také většina technických rozvodů v domě. V první etapě tak bylo rozhodnuto o vyčištění domu v podstatě na hrubou stavbu, snesení původní střechy a vybudování nového krovu.

Při návrhu nového krovu využil Ing. arch. Šulc možnost upravit tvar střechy a po diskusi s odborem památkové péče vznikla směrem do dvora terasa v úrovni hambálků původního krovu. Nové podkroví je důkladně zaizolováno a bude obsahovat dva mezonetové byty. Při rekonstrukci se věnovala velká pozornost provedení vyhřívaných odtoků dešťové vody ze střechy, aby ani při eventuálním ucpání dále neohrožovaly vlhkostí zhlaví stropních trámů. Ty jsou v maximální možné míře ošetřené proti dřevokazným houbám i hmyzu a zpevněné příložkami. V suterénu je navržené provětrávané podlahového souvrství a oddělení vlhkých částí zdiva a základů pomocí infuzní clony. Ze společného interiéru prováděcí firmy odstranily staré kabely a potrubí většinou nevhodně trasované po povrchu stěn se štukovou výzdobou. Nové trasování rozvodů je realizováno v drážkách ve zdech, které se pohledově neuplatňují z prostoru schodiště, navíc jsou z celého rozvodu patrná pouze revizní dvířka se skrytým rámečkem.

V další etapě došlo na vybudování nových koupelen a předsíní v jednotlivých bytech, repasi vstupních dveří do bytů a kompletní obnovu uliční fasády. Původní sociální zázemí příliš prostorné nebylo a vzhledem k uspořádání nosných zdí se musel od tohoto limitu odvíjet i návrh nové dispozice. Až v reálném prostředí na stavbě se mnohdy ukázalo, jak důležitý je každý centimetr prostoru a paní majitelka s uspokojením připomíná, jak se vyplatilo úsilí, kterým jsme docílili rozšíření koupelen o osm centimetrů. Koupelny jsou nadstandardně vybavené, Ing. arch. Petr Šulc zvolil kontrastní černo-bílé provedení obkladů a dlažeb s grafikou odkazující na dobu vzniku celého domu. Přes omezenou výšku skladby podlahy na klenutém stropě ve středním traktu domu se v koupelnách a předsíních podařilo nainstalovat vyhřívání podlah. Truhláři pečlivě zrenovovali vstupní dveře včetně osazení původních mosazných prvků kování. Nelehkým úkolem byla koordinace jejich práce s ostatními řemesly při osazování zrcadlových stěn v předsíních a obnově uliční fasády domu. Celá dělicí příčka mezi předsíní a koupelnou je totiž ve všech bytech pokrytá zrcadlem, do kterého jsou vsazené vypínače, domovní telefon i prvky osvětlení. Opticky pak předsíně působí na své rozměry mnohem prostorněji. Fasáda domu směrem do ulice je celá provedená z umělého kamene, ze stejného materiálu jsou vytvořené i okenní parapety. Celou fasádu kamenická firma podrobně zmapovala, určila potřebná místa na doplnění materiálu a vysprávky trhlin a ve spolupráci s truhláři se v původním provedení podařilo obnovit i venkovní parapety bez klempířského plechování. Fasáda je navíc ošetřena tak, aby snesla podstatně agresivnější prostředí (dané především prašností a emisemi z dopravy), než v jakém byla původně realizována.

Jedním z posledních kroků pak bylo dobudování výtahu ve dvoře a obnova společného interiéru. Design výtahové šachty i kabiny je maximálně prosklený a odlehčený, aby co nejméně omezil prosvětlení stěn se secesními motivy na jednotlivých mezipodestách. Toto řešení bylo možné i díky individuálním úpravám šachty a kabiny přímo od výrobce výtahu. Na schodišti jsou zachované původní žulové stupně, které výrazně oživilo jejich přebroušení a renovace terazzových povrchů na podestách. Schodiště dostalo opravené zábradlí z nýtované tyčoviny s novým dubovým madlem. Ve společných interiérech je zrestaurovaná štuková výzdoba, nové lustry a dopisní schránky v podobě historizující komody s mramorovou odkládací deskou. Do budoucna ještě přijde ke slovu zahradní architekt s návrhem úpravy dvora.