kinds = $kinds; } public function getKind($id) { return new Kind($id, $this->kinds[$id]); } public function toArray() { return $this->kinds; } } class Kind { function __construct($id, $name) { $this->id = $id; $this->name = $name; } function getName() { return $this->name; } function getId() { return $this->id; } } <? $title = $perspective->destination()->name; if ($title != 'cs') { echo $title . ' | '; $spClass = ' class="subpage"'; } else { $hpActive = ' class="active"'; } ?>Mobestyl - stavební dozor a realizace staveb

Kontrola a dozorování staveb

Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti kontroly a dozorování staveb. Využijte naše služby během přípravy a realizace staveb:

 • stavební dozor nové stavby
 • stavební dozor rozestavěné nebo nedokončené stavby
 • kontrola projektové dokumentace
 • kontrola provádění staveb
 • vyjednávání cen
 • optimalizace stavebních nákladů
 • stavební koučing
 • vypracování stavebních dokumentů
 • právní poradenství
 • pomoc se zahájením stavby
 • řešení problémů se stavební firmou
 • stavební analýzy a odhady
 • vypracování doporučení pro pokračování v stavbě

Kontrola provádění staveb

Kontrolujeme provádění staveb, analyzujeme a vyhodnocujeme, zda jsou nemalé vynaložené prostředky správně a plně zhodnocené ve stavebním díle. Kontrolujeme, zda kvalita stavebního díla odpovídá vynaloženým prostředkům stavby a navrhujeme optimalizační opatření. Na dodržení správných technologických postupů a použití vhodných přípravků potřebných k provádění stavby závisí výsledná kvalita pracií a dokonalé provedení detailů na stavbě.

Kontrola provádění staveb, stavebních úprav a jejich změn

Stavební dokumenty

Pro naše klienty zařizujeme veškeré dokumenty, související s realizací a dozorováním staveb:

 • stavební povolení
 • rozpočty
 • doklady a vyjádření ke stavbě
 • revize a zkoušky v průběhu stavby
 • podklady pro kolaudaci

Stavba

Stavba je originálním technickým dílem, vznikajícím za specifických podmínek a velkých finančních nákladů. Je odrazem doby, technické a hospodářské úrovně společnosti. Výsledná kvalita dokončeného díla je dána návrhem, odborností a zkušenostmi jejího zpracovatele, především však kvalitou stavebních prací, použitých materiálů a výrobků a odbornou znalostí a kvalifikací řemeslníků.

Prohlédněte si galerii našich projektů. Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!

getChildrenWhere("node.published = 1", "galleryitem") as $item) { $photo = explode("/", $item->srcImg); array_push($photos, $photo[2]); $images = $images . ' '; } ?> getChildrenWhere("node.published = 1", "downloaditem") as $item) { $fileType = explode(".", $item->file); $files = $files . '
 • ' . $fileType[1] . ' ' . $item->name . ' [.' . $fileType[1] . ', ' . file::formatSizeOf($item->file) . ']
 • '; } if($images != "") { echo ''; } if($files != "") { echo '

  Soubory ke stažení:

   ' . $files . '
  '; } ?>